AOW-er krijgt als eerste ontslag

maart, 2014

12 maart 2014

Op 1 april 2014 treedt een wijziging van het Ontslagbesluit in werking. Daardoor zullen bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen eerst AOW-gerechtigde medewerkers aan de beurt zijn om voor ontslag te worden voorgedragen. Daarmee wordt voorkomen dat medewerkers die volledig van het inkomen door hun werk afhankelijk zijn ontslagen worden. AOW-gerechtigden kunnen terugvallen op hun AOW-uitkering en vaak nog een aanvulling uit hun pensioen.

Medewerkers die in dienst zijn, maar ook AOW ontvangen krijgen dus voortaan als eerste ontslag nadat volgens het afspiegelingsbeginsel de uitwisselbare functiegroepen zijn vastgesteld. Als blijkt dat in die functiegroepen AOW-gerechtigde werknemers zitten, dan krijgen die als eerste ontslag.
Als er meer AOW-gerechtigden in een functiegroep '55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd’ dan komt de AOW-gerechtigde met het kortste dienstverband als eerste in aanmerking voor ontslag.

Ook door de Wet werk en zekerheid komen er veranderingen in het ontslagrecht, maar deze wijziging staat daar los van.

Bas Westerhout
ARBOR Advocaten N.V.

Terug naar nieuws