Intensieve (beleids)bemoeienis bij dochtermaatschappij leidt tot zorgplicht moedermaatschappij jegens de schuldeisers van de dochtermaatschappij

januari, 2012

Gerechtshof Leeuwarden 6 december 2011, LJN BU7109

Nacap Benelux maakt samen met een aantal internationaal opererende andere Nacap vennootschappen deel uit van de divisie pijpleidingen van KHE Group. Nacap Benelux gaat failliet en heeft te weinig middelen om haar werknemers te voorzien van een sociaal plan. Zij gaat onderhandelingen aan met de FNV. Samen komen zij niet tot een sociaal plan, maar wel tot een onderhandelingsresultaat. Dit resultaat kan echter niet door Nacap Benelux (de dochter) worden nageleefd. De OR stelt dat de groepsfinanciering en het centrale cashmanagement de grote veroorzakers zijn voor de ondergang van Nacap Benelux, die niet meer te keren valt. Zij stelt dat KHE Group (de moeder) aansprakelijk is voor financiering van dit onderhandelingsresultaat.

De werknemers van Nacap Benelux die, anders dan hun collega’s, niet elders konden worden geplaatst of elders een baan hebben kunnen vinden, zien zich geconfronteerd met het ontbreken van enig flankerend beleid. Er is niet gesteld noch gebleken dat aan hen van het niet tijdig ontslag nemen een verwijt kan worden gemaakt, zodat daarvan niet kan worden uitgegaan.

In geschil is of KHE Group onrechtmatig jegens de werknemers handelt door geen uitvoering te geven aan het sociaal plan. KHE Group heeft er bij de betwisting van de vordering van FNV op gewezen dat zij geen bestuurder of aandeelhouder van Nacap Benelux is. Ook staat vast dat KHE Group geen verklaring heeft afgelegd als bedoeld in art 2: 403 BW.

Bij de beoordeling van het geschil worden de feiten en omstandigheden in aanmerking genomen. Het hof leidt uit de omstandigheden af dat er sprake was van zodanig intensieve bemoeienis, dat KHE Group zich de belangen van de werknemers van Nacap Benelux diende aan te trekken. Deze intensieve bemoeienis bestond uit het toedelen of weghalen van projecten bij de dochtervennootschap, de cashpool en besluitvorming over het dividend. Gelet op de intensieve bemoeienis die de concerntop van KHE Group met het financiële beleid van Nacap Benelux heeft gehad, dient KHE Group na het faillissement van Nacap Benelux het sociaal plan na te komen voor zover het de aanvulling van een W.W. -uitkering betreft.

(20-1-2012) © Arbor Advocaten.

Terug naar nieuws