Kantonrechter brengt STECR werkwijzer verslaving en werk bij werkgever onder de aandacht ((LJN: BW5706))

januari, 2013

Kantonrechter brengt STECR werkwijzer verslaving en werk bij werkgever onder de aandacht

Rechtbank Zutphen, sector kanton, locatie Apeldoorn 27 februari 2012 (LJN: BW5706)

Het blijft oppassen met een werknemer die een drugs- en/of alcoholprobleem heeft. Verslaving van een werknemer aan drugs en alcohol wordt vaak aangemerkt als ziekte in de zin van het civiele recht. Kantonrechter brengt STECR werkwijzer verslaving en werk onder de aandacht.

Casus: De rechtbank Zutphen oordeelde onlangs over een kwestie waarbij de werkgever een voorwaardelijk ontbindingsverzoek indiende voor een medewerker die verslaafd was aan alcohol en drugs.

Werknemer is op 30 december 2011 op staande voet ontslagen omdat hij weigerde aan redelijke instructies van werkgever te voldoen en  volgens werkgever grovelijk zijn plichten had veronachtzaamd die de arbeidsovereenkomst en het toepasselijke bedrijfsreglement hem hadden opgelegd. De werkgever heeft daarna zekerheidshalve voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd.

In het verzoekschrift stelde werkgever dat hij de werknemer vele malen had  gewaarschuwd voor te laat komen en het onder invloed zijn van drugs of alcohol op de werkvloer. Werkgever stelde daarnaast dat het verzoek geen verband hield met het bestaan van een opzegverbod. De kantonrechter oordeelde daarentegen dat de verslaving als ziekte moest worden beschouwd en dat het verzoek dus wel degelijk verband hield met  ziekte. Voorts merkte de kantonrechter op dat hem niet was gebleken  van betrokkenheid van de bedrijfsarts bij de verslavingsproblematiek van de werknemer. In dat kader attendeerde de  kantonrechter werkgever op de STECR werkwijzer verslaving en werk. Omdat de werkgever die werkwijzer niet had gevolgd, werd het verzoek tot ontbinding afgewezen.

Tip voor de praktijk: Een terugkerend drank- en of alcoholprobleem wordt in de rechtspraak doorgaans beschouwd als een verslaving en wordt vaak gekwalificeerd als ziekte. Wanneer er van ziekte sprake is, geldt er een ontslagverbod en dient een re-integratietraject gestart te worden. De  werkgever die wordt geconfronteerd met een werknemer met een verslavingsprobleem  doet er verstandig aan om volgens de richtlijnen van de zogenaamde STECR werkwijzer verslaving en werk te handelen.

STECRis in 2000 opgericht door de branchevereniging van arbodiensten met steun van het Ministerie van SZW (www.stecr.nl).De STECR werkwijzer verslaving en werk behandelt o.a. wat verslaving medisch gezien inhoudt, behandelingsmethoden en rechten en plichten voor de werkgever en werknemer bij re-integratie van een werknemer die met een verslaving kampt. De besproken uitspraak toont aan dat ook rechters –in ieder geval met een schuin oog – naar de werkwijzers van STECR kijken en het handelen van partijen daaraan toetsen.

Voor vragen kan u contact opnemen met:
 Olivier van Hellenberg Hubar; hubar@arboradvocaten.nl 

Terug naar nieuws