Kantonrechters werken aan nieuwe formule bij ontslag

juli, 2012

De kantonrechters werken aan een nieuwe richtlijn ter vervanging van de huidige kantonrechtersformule, die dit najaar klaar moet zijn. Dit kondigden de kantonrechters Monetta Ulrici en Gerrard Boot op 28 juni jl. aan tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Kamerleden hoorden daar een stoet deskundigen over het plan van minister Kamp (VVD) van Sociale Zaken om het ontslagrecht te veranderen.

Het gros van de deskundigen ziet grote onrechtvaardigheden in het huidige systeem. Een werknemer kan nu via de kantonrechter of via het UWV ontslagen worden; de werkgever maakt de keuze. De kantonrechter kent een ontslagvergoeding (Kantonrechtersformule) toe, het UWV niet. De werknemer kan het ontslag via het UWV nog aanvechten bij de rechter. Als die het ontslag kennelijk onredelijk acht, kan hij alsnog een vergoeding toekennen. Die is volgens Boot echter 'extreem laag'.

De kantonrechters willen het verschil in vergoeding nu aanpakken. Zij werken aan één formule voor alle ontslagzaken. Daarbij wordt de schade die de werknemer lijdt door het ontslag cruciaal. Is de kans groot dat de werknemer makkelijk nieuw werk vindt, dan wordt de vergoeding lager dan wanneer de kans op werk erg laag is. Dat is in het nadeel van hogeropgeleiden en in het voordeel van laagopgeleiden.

Nu worden vooral hogeropgeleiden via de kantonrechter ontslagen, omdat zij vaak een 'verschil van inzicht' met de werkgever hebben. Lageropgeleiden worden vaker via het UWV ontslagen, omdat het bedrijf reorganiseert. De hogeropgeleiden hebben vaak snel nieuw werk, terwijl de laagopgeleiden weinig kans op nieuw werk hebben,.

Ulrici en Boot verwachten dat de kantonrechters hun nieuwe richtlijn dit najaar klaar hebben. Die wordt dan direct in de praktijk gebracht. De ontslagplannen van Kamp zijn bedoeld om in 2014 van kracht te worden, maar na de verkiezingen kijkt een nieuw kabinet er ook nog naar.

De richtlijn krijgt naar verwachting brede naleving. De kantonrechters formuleerden in 1997 een eerste formule, die zij sindsdien hanteren bij ontbindingszaken. Die formule is in 2009 versoberd. Hoe langer in dienst en hoe ouder de werknemer, hoe hoger de vergoeding, is de vuistregel. Vakbonden en werkgevers gebruiken de formule ook voor vrijwillige vertrekregelingen in sociale plannen die bij reorganisaties worden afgesproken.

4-07-2012 © Arbor Advocaten. 

Terug naar nieuws