Stilzwijgende verlenging (LJN: BY1764)

december, 2012

Voortzetting arbeidsovereenkomst voor slechts een paar uur kan de werkgever duur komen te staan

In artikel 7:667 BW is bepaald dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt na het verstrijken van de overeengekomen periode. In artikel 7:668 BW is evenwel bepaald dat de arbeidsovereenkomst die na het verstrijken van de overeengekomen periode zonder tegenspraak (“stilzwijgend”) wordt voortgezet, wordt geacht opnieuw voor dezelfde tijd te zijn aangegaan. Uit de hierna te bespreken casus blijkt dat de werkgever hier zeer alert op moet zijn, omdat de rechter wel heel snel aanneemt dat er van een verlening sprake is.


Casus:

Werknemer is op 12 september 2011 bij werkgever in dienst getreden voor de duur van zes maanden. Voor 12 maart 2012 is er niet gesproken over het al dan niet verlengen van de overeenkomst. Op 12 maart 2012 is werknemer gewoon weer verder gegaan met zijn werk. Die middag wordt hem op 15.00 uur een brief overhandigd met de volgende tekst: 
“Op 12 maart 2012 loopt uw tijdelijke arbeidsovereenkomst af. Deze overeenkomst wordt niet verlengd. Uw laatste werkdag is derhalve 12 maart”.

Het Gerechtshof oordeelt vervolgens in hoger beroep dat de overeenkomst stilzwijgend – en dus wederom voor zes maanden – is voortgezet omdat werknemer op 12 maart 2012 tot 15.00 uur heeft gewerkt. Werkgever had werknemer dus op 12 maart 2012 niet meer tot het werk mogen toelaten. Door dit wel te doen – ook al is dit maar voor een paar uur – is er een nieuwe overeenkomst tot stand gekomen. Ook het verweer van werkgever dat zij zich één dag in de einddatum had vergist kon de werkgever niet baten.

Tip voor de praktijk:

Agendeer de einddatum van bepaalde tijd contracten en instrueer de organisatie dat betrokkene na het verstrijken van die datum niet meer tot het werk mag worden toegelaten!

Vindplaats: LJN: BY1764

Voor vragen kan u contact opnemen met:

Bas Westerhout; westerhout@arboradvocaten.nl

12-12-12 © Arbor Advocaten

Terug naar nieuws