Up or out revisited

juli, 2013

Up or out revisited (01-07-2013)

Het up or out-systeem houdt in dat een werknemer die zich binnen een bepaalde periode onvoldoende ontwikkelt om door te groeien naar een volgend niveau de organisatie zal moeten verlaten. Na jarenlange radiostilte in de rechtspraak is er recent weer eens een uitspraak van een rechter gepubliceerd over de houdbaarheid van het up or out-systeem als reden voor ontslag. Anders dan in de oudere rechtspraak waarin het up or out-syteem als reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst werd afgewezen, oordeelde de kantonrechter te Delft het up or out beginsel als een "wellicht hard, maar algemeen bekend en in beginsel ook in rechte te respecteren bedrijfsbeleid" (JAR 2013/149). Helaas blijkt uit de verdere motivering van het door de rechter toegewezen verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet, althans onvoldoende, of het up or out beleid van de werkgever (management consultant) naar het oordeel van de rechter zelfstandig een verandering in de omstandigheden vormde die ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigde, of dat dit louter een van de omstandigheden was die alleen in onderlinge samenhang bezien met andere omstandigheden (waaronder de beperkte mobiliteit van de werknemer), de aanleiding vormden voor toewijzing van de gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Naar mijn mening heeft de kantonrechter het niet aangedurfd om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst louter met een beroep op het up or out-systeem te rechtvaardigen en ik acht de kans groot dat de kantonrechter het verzoek bij afwezigheid van de andere bijkomende omstandigheden niet zou hebben toegewezen, althans niet zonder toekenning van een - anders dan in dit geval - aanzienlijke vergoeding. Eén zwaluw maakt dus nog geen zomer.

Hoewel het aantal procedures over deze vraag niet talrijk zal zijn, is het wel van maatschappelijk belang om te weten hoe de Hoge Raad denkt over het up or out-systeem als grondslag voor ontslag en wellicht dus aanleiding voor het stellen van een prejudiciële vraag op grond van de op 1 juli 2012 in werking getreden Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

01-07-2013 © Arbor Advocaten, Bas Westerhout.

Terug naar nieuws