Werknemer moet ten onrechte betaald ziekengeld terugbetalenLJN BZ9791

mei, 2013

Werknemer moet ten onrechte betaald ziekengeld terugbetalen

LJN BZ9791, Gerechtshof Leeuwarden, 07-05-2013

Indien een werknemer zich bij zijn werkgever ziek meldt om een reden die (achteraf) onjuist blijkt, dan heeft de werkgever in beginsel het loon bij ziekte onverschuldigd aan de werknemer betaald. De werknemer dient het ontvangen ziekengeld aan de werkgever terug te betalen.

De casus:

De werknemer heeft zich in juli 2010 ziek gemeld bij zijn werkgever. Begin augustus is de casemanager van de bedrijfsverzekeraar van de werkgever bij de werknemer op huisbezoek gegaan. Tijdens dit huisbezoek heeft de werknemer verteld dat hij lijdt aan alvleesklierkanker en dat hij waarschijnlijk tot september een aantal behandelingen in het ziekenhuis moet ondergaan. De casemanager heeft toen met de werknemer afgesproken dat de werknemer elke twee maanden gebeld zal worden over de stand van zaken en dat hij niet op korte termijn zal worden opgeroepen bij de bedrijfsarts.

De eerste oproep bij de bedrijfsarts heeft eind oktober 2010 plaatsgevonden. Tijdens dit spreekuur is bij de bedrijfsarts enige twijfel over de ziekte en de behandeling van de werknemer ontstaan en de bedrijfsarts heeft informatie opgevraagd bij de behandelend specialist van het ziekenhuis. Uit de terugkoppeling van het ziekenhuis eind december 2010 is gebleken dat de werknemer niet bekend is bij het ziekenhuis en daar niet onder behandeling is.

De casemanager gaat is in januari 2011 weer bij de werknemer langsgegaan en heeft vastgesteld dat de werknemer het “verbazingwekkend goed maakt”. Volgens de werknemer was de kanker onder controle en hij wilde graag weer halve dagen komen werken.

De werknemer is begin februari opgeroepen bij de bedrijfsarts, maar niet op het spreekuur verschenen. De bedrijfsarts heeft de werknemer vervolgens een tweede oproep gestuurd. In antwoord daarop heeft de zoon van de werknemer per email aan de bedrijfsarts laten weten dat de werknemer niet zal verschijnen omdat hij op die datum al een behandelafspraak heeft voor zijn burn-outklachten. De casemanager heeft hierop geantwoord daarmee niet akkoord te zullen gaan en het loon op te schorten indien de werknemer niet op het spreekuur verschijnt. De werknemer is niet vervolgens niet op het spreekuur verschenen en de werkgever heeft vanaf die dag geen ziekengeld meer betaald. De werknemer is eind februari hersteld verklaard.

De werkgever heeft vervolgens in rechte terugbetaling van het ziekengeld (vanaf de ziekmelding van de werknemer) gevorderd. Het ziekengeld is volgends de werkgever ten onrechte betaald, omdat de werknemer zich ziek gemeld zou hebben met een reden – alvleesklierkanker – die onjuist was. Volgens de werknemer had hij wel degelijk recht op ziekengeld, omdat hij een burn out had.

In eerste aanleg heeft de kantonrechter de vordering van de werkgever toegewezen. De werknemer is hiertegen in beroep gegaan.

Het hof heeft beslist dat, nu de werknemer zich wegens alvleesklierkanker heeft ziek gemeld en dit achteraf onjuist is gebleken, de betaling van het ziekengeld door de werkgever in beginsel onverschuldigd gedaan is. Het is dan aan de werknemer om te bewijzen dat hij ondanks dat hij geen arbeid heeft verricht, wel recht op loon had. De werknemer heeft geen bewijs aangebracht ter ondersteuning van zijn argument dat hij arbeidsongeschikt was wegens een burn out. Deze werknemer heeft zijn burn out-klachten nooit kenbaar gemaakt aan de bedrijfsarts, maar hij heeft er voor gekozen om een andere ziekte voor te wenden. Nu niet is komen vast te staan dat er een ziekte aan de arbeidsongeschiktheid ten grondslag lag, dient de werknemer het ten onrechte ontvangen ziekengeld aan de werkgever terug te betalen.

22-05-2013 © Arbor Advocaten

Terug naar nieuws