Links

www.rechtspraak.nl
Officiƫle site van rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag
Informatie van Rijksoverheid over ontslagrecht

www.wetten.overheid.nl
Overheidsinformatie over wet- en regelgeving

www.uwv.nl
Website van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

www.ilo.org
Website International Labour Organization van de United Nations

www.fedee.com
Website van Federation of International Employees (FedEE Global)

www.cbpweb.nl
Website College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) over zorgvuldig gebruik persoonsgegevens en waarborging privacy

www.advocatenorde.nl
Website van Nederlandse Orde van Advocaten met informatie voor consumenten, bedrijven, advocaten en studenten

www.mensenrechten.nl
Website van College voor de Rechten van de Mens

www.cbs.nl
Website van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

www.ser.nl
Informatie van en over de Sociaal-Economische Raad (SER)

www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
Website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.arbac.nl
Netwerksite van Academie voor Arbeidsrecht (ARBAC) met informatie over arbeids- en socialezekerheidsrecht inclusief internationaalrechtelijke aspecten