Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt hoofdzakelijk in twee fases ingevoerd. Het eerste deel van de wijzigingen is per 1 januari 2015 van kracht geworden en het tweede deel is per 1 juli 2015 van kracht geworden. Per 1 januari 2016 wijzigt de Werkloosheidswet. 

Deelonderwerpen:

-          Concurrentiebeding

-          Proeftijd

-          Aanzegverplichting

-          Ontslag(proces)recht

-          Transitievergoeding

-          Scholing

-          Ketenbepaling

-          Oproepcontracten

-          Bedenktermijn

-          Sociale zekerheid

-          Redelijke gronden voor ontslag