Bedenktermijn

Indien de arbeidsovereenkomst met instemming van de werknemer wordt beëindigd, heeft de werknemer het recht om binnen veertien dagen na instemming zonder opgave van redenen terug te komen op zijn instemming. Dit dient hij te doen door middel van een schriftelijke verklaring aan de werkgever. dit geldt ook indien partijen een beëindigingsovereenkomst hebben getekend.

Indien de werkgever de werknemer bij het bereiken van instemming niet wijst op deze mogelijkheid om zijn instemming binnen veertien dagen te herroepen, bedraagt de termijn waarbinnen de werknemer op zijn instemming mag terugkomen 21 dagen.