Oproepcontracten

Vanaf 1 januari 2015 is het gebruik van het loonuitsluitingsbeding in oproepcontracten beperkt. De periode van zes maanden kan dan niet langer ongeclausuleerd bij cao worden verlengd, behoudens in uitzonderlijke gevallen. Alleen als de werkzaamheden in bepaalde functies incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen, is het nog mogelijk om de loonuitsluitingsperiode bij cao te verlengen. Bovendien kan de minister voor bepaalde bedrijfstakken of –onderdelen het gebruik van een loonuitsluitingsbeding geheel verbieden. Voor de zorgsector wordt van deze laatste mogelijkheid gebruik gemaakt.

Voor de uitzendovereenkomst wordt voor de toepassing van het loonuitsluitingsbeding juist een uitzondering ten gunste van de uitzendwerkgever gemaakt, vanwege het bijzondere karakter van uitzendwerk.