Proeftijd

Met ingang van 1 januari 2015 kan geen proeftijd meer worden overeengekomen indien een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter wordt aangegaan. Een proeftijd die in strijd is met deze nieuwe regeling is nietig.

Bij een arbeidsovereenkomst van langer dan zes maanden blijft een proeftijd volgens de oude regeling mogelijk. Afhankelijk van de situatie is dan een proeftijd van één of twee maanden mogelijk. Van deze termijnen kan dan net als in de oude situatie alleen bij cao worden afgeweken. De oude regeling blijft van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor 1 januari 2015. Dit betekent dus dat het nog mogelijk is om op 31 december 2014 een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter aan te gaan met een proeftijd.

Als er op 1 januari 2015 een cao geldt in uw onderneming waarin toepassing is gegeven aan de afwijkingsmogelijkheden van de huidige regeling, blijft die cao regeling van toepassing tot aan de expiratiedatum van die cao, doch uiterlijk tot 1 juli 2016. 

Indien op een arbeidsovereenkomst die op of na 1 januari 2015 wordt aangegaan een cao van toepassing is, dan mogen die bepalingen uit de cao dus ook in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Na de expiratiedatum van de cao maar uiterlijk op 1 januari 2016 wordt het nieuwe recht automatisch van toepassing op deze arbeidsovereenkomst.