Scholing

Met ingang van 1 juli 2015 rust op de werkgever de plicht om de werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Niet-inachtneming van deze scholingsplicht kan verstrekkende gevolgen hebben. De kantonrechter of het UWV zal niet snel met een verzoek tot beëindiging instemmen indien onvoldoende inhoud is gegeven aan de scholingsplicht.