Sociale zekerheid

De maximale duur van de WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 gefaseerd teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Bij cao kan de duur van de WW echter door de sociale partners wel worden verlengd tot maximaal de huidige 38 maanden.

Verder geldt vanaf 1 januari 2015 dat na zes maanden WW (was 12 maanden) alle arbeid als passend wordt aangemerkt.